เขื่อนศรีนครินทร์ By แพแอร์กาญจนบุรี Chill Sunset

เขื่อนศรีนครินทร์, แพแอร์กาญจนบุรี

พิกัด
N 14.40904
E 99.12937

สถานที่ตั้ง
บ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์

ประวัติ-ข้อมูลสถานที่
เขื่อนศรีนครินทร์เดิมชื่อเขื่อนเจ้าเณร ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนประเภทหินทิ้งแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2516 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีความสูงจากฐาน 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุ17.745 ล้านลูกบาศก์เมตร มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เขื่อนศรีนครินทร์มีโรงไฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดเขื่อนศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2524

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เขื่อนศรีนครินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมทุกวันระหว่างเวลา06.00 – 18.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานกลาง 08-1010-6966 ศูนย์บ้านพัก 08-2290-2466

มาเที่ยวเขื่อนศรีนครินทร์ อย่าลืม!! พักแพติดแอร์ สุดหรู กลางน้ำ บรรยากาศส่วนตัว วิวหลักล้าน 

Chill Sunset แพแอร์กาญจนบุรี

จองแพ โทร.098-808-8552